Alubond fasade

Alubond fasade predstavljaju vrhunac moderne gradnje i prema tome  zaslužuju posebnu pažnju. Mogu biti jednostavne i funkcionalne, uzbudljive i reprezentativne. Proporcija, struktura površine i boja fasada dovode do stvaranja jedinstvenih struktura.

ALUBOND se proizvodi od dva aluminijumska lima debljine 0.5 mm koji se specijalnim postupkom  spajaju u ploče debljine 3, 4, 6 i 8 mm.

  Specifičnost proizvodnje i materijala koji se koristi za izradu alubonda omogućavaju oblaganje ravnih, iskrivljenih, zaobljenih, horizontalnih, vertikalnih i drugih površina alubond-om.

Najvažnija prednost alubond panela je izuzetno jednostavna i laka obrada . Fabrički paneli se mogu krojiti, savijati i povezivati kako bi se prilagodili zahtevima objekta.

Izuzetna karakteristika ovih fasada je je otpornost na atmosferske uslove, vodootporne su, otporne na udarce i vibracije.